Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 35 -11 24 -
22/03 kl 01 44 -11 33 -
22/03 kl 02 50 -12 38 -
22/03 kl 03 53 -13 40 -
22/03 kl 04 56 -15 41 -
22/03 kl 05 58 -17 41 -
22/03 kl 06 55 -18 37 -
22/03 kl 07 48 -19 29 -
22/03 kl 08 40 -19 21 -
22/03 kl 09 32 -19 13 -
22/03 kl 10 27 -19 8 -
22/03 kl 11 25 -19 6 -
22/03 kl 12 29 -19 10 -
22/03 kl 13 37 -19 18 -
22/03 kl 14 44 -19 25 -
22/03 kl 15 47 -18 29 -
22/03 kl 16 50 -16 34 -
22/03 kl 17 54 -15 39 -
22/03 kl 18 55 -14 41 -
22/03 kl 19 50 -11 39 -
22/03 kl 20 43 -9 34 -
22/03 kl 21 36 -5 31 -
22/03 kl 22 31 -2 29 -
22/03 kl 23 27 1 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 92 64 58
Laveste vannstand 14 6 32 22 23
Avvik gult nivå -74 -99 -48 -76 -82
Avvik orange nivå -93 -118 -67 -95 -101
Avvik rødt nivå -110 -135 -84 -112 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm