Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 29 3 32 -
23/03 kl 01 38 6 44 -
23/03 kl 02 46 9 55 -
23/03 kl 03 50 12 62 -
23/03 kl 04 52 14 66 -
23/03 kl 05 56 16 72 -
23/03 kl 06 57 17 74 -
23/03 kl 07 53 19 72 -
23/03 kl 08 47 22 69 -
23/03 kl 09 39 25 64 -
23/03 kl 10 33 29 62 -
23/03 kl 11 28 33 61 -
23/03 kl 12 27 35 62 -
23/03 kl 13 32 38 70 -
23/03 kl 14 40 40 80 -
23/03 kl 15 44 41 85 -
23/03 kl 16 47 41 88 -
23/03 kl 17 50 40 90 -
23/03 kl 18 53 39 92 -
23/03 kl 19 53 37 90 -
23/03 kl 20 48 36 84 -
23/03 kl 21 42 34 76 -
23/03 kl 22 36 31 67 -
23/03 kl 23 30 29 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 92 64 58
Laveste vannstand 14 6 32 22 23
Avvik gult nivå -74 -99 -48 -76 -82
Avvik orange nivå -93 -118 -67 -95 -101
Avvik rødt nivå -110 -135 -84 -112 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm