Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 28 26 54 -
24/03 kl 01 31 23 54 -
24/03 kl 02 39 20 59 -
24/03 kl 03 46 17 63 -
24/03 kl 04 49 15 64 -
24/03 kl 05 51 12 63 -
24/03 kl 06 55 9 64 -
24/03 kl 07 56 5 61 -
24/03 kl 08 52 2 54 -
24/03 kl 09 47 -1 46 -
24/03 kl 10 41 -3 38 -
24/03 kl 11 35 -5 30 -
24/03 kl 12 30 -7 23 -
24/03 kl 13 30 -8 22 -
24/03 kl 14 35 -9 26 -
24/03 kl 15 40 -9 31 -
24/03 kl 16 43 -10 33 -
24/03 kl 17 45 -10 35 -
24/03 kl 18 49 -10 39 -
24/03 kl 19 52 -10 42 -
24/03 kl 20 51 -10 41 -
24/03 kl 21 47 -9 38 -
24/03 kl 22 42 -8 34 -
24/03 kl 23 36 -7 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 92 64 58
Laveste vannstand 14 6 32 22 23
Avvik gult nivå -74 -99 -48 -76 -82
Avvik orange nivå -93 -118 -67 -95 -101
Avvik rødt nivå -110 -135 -84 -112 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm