Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 31 -6 25 -
25/03 kl 01 28 -5 23 -
25/03 kl 02 32 -3 29 -
25/03 kl 03 39 -2 37 -
25/03 kl 04 43 0 43 -
25/03 kl 05 46 1 47 -
25/03 kl 06 50 2 52 -
25/03 kl 07 54 3 57 -
25/03 kl 08 55 3 58 -
25/03 kl 09 52 2 54 -
25/03 kl 10 49 3 52 -
25/03 kl 11 43 4 47 -
25/03 kl 12 38 5 43 -
25/03 kl 13 33 5 38 -
25/03 kl 14 32 3 35 -
25/03 kl 15 36 1 37 -
25/03 kl 16 39 -2 37 -
25/03 kl 17 40 -4 36 -
25/03 kl 18 43 -6 37 -
25/03 kl 19 48 -7 41 -
25/03 kl 20 50 -7 43 -
25/03 kl 21 50 -6 44 -
25/03 kl 22 48 -3 45 -
25/03 kl 23 43 1 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 41 92 64 58
Laveste vannstand 14 6 32 22 23
Avvik gult nivå -74 -99 -48 -76 -82
Avvik orange nivå -93 -118 -67 -95 -101
Avvik rødt nivå -110 -135 -84 -112 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm