Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 221 7 228 233
21/03 kl 02 269 8 277 281
21/03 kl 03 291 9 300 303
21/03 kl 04 280 8 288 289
21/03 kl 05 238 8 246 246
21/03 kl 06 176 9 185 185
21/03 kl 07 113 6 119 122
21/03 kl 08 61 9 70 71
21/03 kl 09 35 9 44 47
21/03 kl 10 43 10 53 57
21/03 kl 11 86 13 99 101
21/03 kl 12 150 10 160 165
21/03 kl 13 216 11 227 230
21/03 kl 14 270 11 281 283
21/03 kl 15 299 12 311 -
21/03 kl 16 296 13 309 -
21/03 kl 17 258 10 268 -
21/03 kl 18 195 10 205 -
21/03 kl 19 124 10 134 -
21/03 kl 20 60 10 70 -
21/03 kl 21 18 12 30 -
21/03 kl 22 10 10 20 -
21/03 kl 23 40 11 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 310 334 331 279
Laveste vannstand 20 19 59 55 41
Avvik gult nivå -24 -25 -1 -4 -56
Avvik orange nivå -40 -41 -17 -20 -72
Avvik rødt nivå -55 -56 -32 -35 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm