Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 100 9 109 -
22/03 kl 01 171 7 178 -
22/03 kl 02 237 7 244 -
22/03 kl 03 282 4 286 -
22/03 kl 04 297 5 302 -
22/03 kl 05 277 3 280 -
22/03 kl 06 227 3 230 -
22/03 kl 07 162 3 165 -
22/03 kl 08 97 2 99 -
22/03 kl 09 48 3 51 -
22/03 kl 10 29 2 31 -
22/03 kl 11 48 3 51 -
22/03 kl 12 99 4 103 -
22/03 kl 13 167 4 171 -
22/03 kl 14 232 4 236 -
22/03 kl 15 282 5 287 -
22/03 kl 16 304 6 310 -
22/03 kl 17 291 6 297 -
22/03 kl 18 245 7 252 -
22/03 kl 19 178 7 185 -
22/03 kl 20 107 7 114 -
22/03 kl 21 47 9 56 -
22/03 kl 22 11 8 19 -
22/03 kl 23 13 9 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 310 334 331 279
Laveste vannstand 20 19 59 55 41
Avvik gult nivå -24 -25 -1 -4 -56
Avvik orange nivå -40 -41 -17 -20 -72
Avvik rødt nivå -55 -56 -32 -35 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm