Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 53 8 61 -
23/03 kl 01 118 10 128 -
23/03 kl 02 188 10 198 -
23/03 kl 03 249 11 260 -
23/03 kl 04 287 16 303 -
23/03 kl 05 293 17 310 -
23/03 kl 06 264 21 285 -
23/03 kl 07 209 20 229 -
23/03 kl 08 144 22 166 -
23/03 kl 09 84 24 108 -
23/03 kl 10 42 24 66 -
23/03 kl 11 33 26 59 -
23/03 kl 12 61 26 87 -
23/03 kl 13 117 29 146 -
23/03 kl 14 183 32 215 -
23/03 kl 15 244 33 277 -
23/03 kl 16 286 34 320 -
23/03 kl 17 298 36 334 -
23/03 kl 18 277 39 316 -
23/03 kl 19 226 40 266 -
23/03 kl 20 161 42 203 -
23/03 kl 21 94 44 138 -
23/03 kl 22 41 47 88 -
23/03 kl 23 16 48 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 310 334 331 279
Laveste vannstand 20 19 59 55 41
Avvik gult nivå -24 -25 -1 -4 -56
Avvik orange nivå -40 -41 -17 -20 -72
Avvik rødt nivå -55 -56 -32 -35 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm