Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 29 48 77 -
24/03 kl 01 75 50 125 -
24/03 kl 02 139 50 189 -
24/03 kl 03 203 49 252 -
24/03 kl 04 255 50 305 -
24/03 kl 05 284 47 331 -
24/03 kl 06 279 45 324 -
24/03 kl 07 244 44 288 -
24/03 kl 08 189 42 231 -
24/03 kl 09 129 42 171 -
24/03 kl 10 76 38 114 -
24/03 kl 11 44 37 81 -
24/03 kl 12 45 34 79 -
24/03 kl 13 80 31 111 -
24/03 kl 14 136 30 166 -
24/03 kl 15 195 26 221 -
24/03 kl 16 247 24 271 -
24/03 kl 17 279 20 299 -
24/03 kl 18 283 19 302 -
24/03 kl 19 256 17 273 -
24/03 kl 20 206 13 219 -
24/03 kl 21 146 11 157 -
24/03 kl 22 88 10 98 -
24/03 kl 23 45 10 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 310 334 331 279
Laveste vannstand 20 19 59 55 41
Avvik gult nivå -24 -25 -1 -4 -56
Avvik orange nivå -40 -41 -17 -20 -72
Avvik rødt nivå -55 -56 -32 -35 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm