Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 32 9 41 -
25/03 kl 01 53 8 61 -
25/03 kl 02 100 7 107 -
25/03 kl 03 158 7 165 -
25/03 kl 04 213 7 220 -
25/03 kl 05 254 7 261 -
25/03 kl 06 271 6 277 -
25/03 kl 07 259 5 264 -
25/03 kl 08 223 6 229 -
25/03 kl 09 172 5 177 -
25/03 kl 10 119 5 124 -
25/03 kl 11 75 5 80 -
25/03 kl 12 54 5 59 -
25/03 kl 13 64 7 71 -
25/03 kl 14 100 7 107 -
25/03 kl 15 150 9 159 -
25/03 kl 16 200 12 212 -
25/03 kl 17 242 12 254 -
25/03 kl 18 265 14 279 -
25/03 kl 19 261 15 276 -
25/03 kl 20 233 17 250 -
25/03 kl 21 188 20 208 -
25/03 kl 22 137 20 157 -
25/03 kl 23 89 20 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 311 310 334 331 279
Laveste vannstand 20 19 59 55 41
Avvik gult nivå -24 -25 -1 -4 -56
Avvik orange nivå -40 -41 -17 -20 -72
Avvik rødt nivå -55 -56 -32 -35 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm