Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 139 1 140 139
21/03 kl 02 99 2 101 94
21/03 kl 03 34 0 34 26
21/03 kl 04 -36 1 -35 -39
21/03 kl 05 -94 2 -92 -93
21/03 kl 06 -131 4 -127 -126
21/03 kl 07 -139 5 -134 -132
21/03 kl 08 -111 7 -104 -101
21/03 kl 09 -51 12 -39 -37
21/03 kl 10 25 16 41 46
21/03 kl 11 99 20 119 129
21/03 kl 12 151 24 175 184
21/03 kl 13 163 23 186 198
21/03 kl 14 129 22 151 159
21/03 kl 15 61 17 78 -
21/03 kl 16 -17 10 -7 -
21/03 kl 17 -89 3 -86 -
21/03 kl 18 -141 -1 -142 -
21/03 kl 19 -165 -2 -167 -
21/03 kl 20 -154 -3 -157 -
21/03 kl 21 -106 -10 -116 -
21/03 kl 22 -32 -13 -45 -
21/03 kl 23 49 -13 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 157 218 189 126
Laveste vannstand -167 -154 -99 -143 -120
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm