Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 117 -12 105 -
22/03 kl 01 152 -13 139 -
22/03 kl 02 141 -15 126 -
22/03 kl 03 88 -13 75 -
22/03 kl 04 14 -15 -1 -
22/03 kl 05 -58 -15 -73 -
22/03 kl 06 -113 -14 -127 -
22/03 kl 07 -142 -12 -154 -
22/03 kl 08 -140 -12 -152 -
22/03 kl 09 -101 -15 -116 -
22/03 kl 10 -32 -12 -44 -
22/03 kl 11 48 -8 40 -
22/03 kl 12 120 -7 113 -
22/03 kl 13 163 -6 157 -
22/03 kl 14 162 -6 156 -
22/03 kl 15 116 -2 114 -
22/03 kl 16 39 2 41 -
22/03 kl 17 -41 9 -32 -
22/03 kl 18 -108 14 -94 -
22/03 kl 19 -152 20 -132 -
22/03 kl 20 -166 24 -142 -
22/03 kl 21 -144 33 -111 -
22/03 kl 22 -87 36 -51 -
22/03 kl 23 -9 41 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 157 218 189 126
Laveste vannstand -167 -154 -99 -143 -120
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm