Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 71 45 116 -
23/03 kl 01 132 45 177 -
23/03 kl 02 154 44 198 -
23/03 kl 03 128 42 170 -
23/03 kl 04 66 43 109 -
23/03 kl 05 -10 47 37 -
23/03 kl 06 -77 44 -33 -
23/03 kl 07 -123 47 -76 -
23/03 kl 08 -143 44 -99 -
23/03 kl 09 -129 45 -84 -
23/03 kl 10 -82 46 -36 -
23/03 kl 11 -10 49 39 -
23/03 kl 12 67 54 121 -
23/03 kl 13 131 55 186 -
23/03 kl 14 162 56 218 -
23/03 kl 15 147 60 207 -
23/03 kl 16 91 65 156 -
23/03 kl 17 13 69 82 -
23/03 kl 18 -61 72 11 -
23/03 kl 19 -118 75 -43 -
23/03 kl 20 -150 76 -74 -
23/03 kl 21 -153 78 -75 -
23/03 kl 22 -122 74 -48 -
23/03 kl 23 -61 72 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 157 218 189 126
Laveste vannstand -167 -154 -99 -143 -120
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm