Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 15 64 79 -
24/03 kl 01 87 59 146 -
24/03 kl 02 135 52 187 -
24/03 kl 03 142 47 189 -
24/03 kl 04 105 41 146 -
24/03 kl 05 38 35 73 -
24/03 kl 06 -32 30 -2 -
24/03 kl 07 -89 21 -68 -
24/03 kl 08 -123 15 -108 -
24/03 kl 09 -132 11 -121 -
24/03 kl 10 -110 7 -103 -
24/03 kl 11 -60 5 -55 -
24/03 kl 12 8 2 10 -
24/03 kl 13 78 0 78 -
24/03 kl 14 130 -2 128 -
24/03 kl 15 147 -4 143 -
24/03 kl 16 121 -4 117 -
24/03 kl 17 61 -5 56 -
24/03 kl 18 -11 -6 -17 -
24/03 kl 19 -73 -6 -79 -
24/03 kl 20 -116 -5 -121 -
24/03 kl 21 -136 -7 -143 -
24/03 kl 22 -130 -8 -138 -
24/03 kl 23 -93 -7 -100 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 157 218 189 126
Laveste vannstand -167 -154 -99 -143 -120
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm