Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 -33 -8 -41 -
25/03 kl 01 34 -8 26 -
25/03 kl 02 94 -8 86 -
25/03 kl 03 127 -10 117 -
25/03 kl 04 120 -10 110 -
25/03 kl 05 76 -10 66 -
25/03 kl 06 12 -10 2 -
25/03 kl 07 -47 -8 -55 -
25/03 kl 08 -90 -8 -98 -
25/03 kl 09 -113 -7 -120 -
25/03 kl 10 -113 -6 -119 -
25/03 kl 11 -87 -4 -91 -
25/03 kl 12 -38 -2 -40 -
25/03 kl 13 22 1 23 -
25/03 kl 14 79 2 81 -
25/03 kl 15 117 4 121 -
25/03 kl 16 121 5 126 -
25/03 kl 17 88 6 94 -
25/03 kl 18 31 5 36 -
25/03 kl 19 -28 2 -26 -
25/03 kl 20 -76 -1 -77 -
25/03 kl 21 -105 -2 -107 -
25/03 kl 22 -114 -3 -117 -
25/03 kl 23 -101 -6 -107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 186 157 218 189 126
Laveste vannstand -167 -154 -99 -143 -120
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm