Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 -38 -13 -41 -
25/03 kl 01 24 49 26 -
25/03 kl 02 80 106 86 -
25/03 kl 03 111 142 117 -
25/03 kl 04 110 140 110 -
25/03 kl 05 69 94 66 -
25/03 kl 06 3 26 2 -
25/03 kl 07 -61 -37 -55 -
25/03 kl 08 -106 -78 -98 -
25/03 kl 09 -127 -98 -120 -
25/03 kl 10 -123 -96 -119 -
25/03 kl 11 -100 -72 -91 -
25/03 kl 12 -53 -27 -40 -
25/03 kl 13 4 31 23 -
25/03 kl 14 60 90 81 -
25/03 kl 15 100 132 121 -
25/03 kl 16 104 136 126 -
25/03 kl 17 68 100 94 -
25/03 kl 18 5 38 36 -
25/03 kl 19 -56 -21 -26 -
25/03 kl 20 -103 -65 -77 -
25/03 kl 21 -131 -95 -107 -
25/03 kl 22 -144 -108 -117 -
25/03 kl 23 -136 -103 -107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 191 173 254 235 142
Laveste vannstand -172 -164 -124 -148 -144
Avvik gult nivå -15 -33 48 29 -64
Avvik orange nivå -36 -54 27 8 -85
Avvik rødt nivå -55 -73 8 -11 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm