Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
25/03 kl 00 - -41 -30 -30
25/03 kl 01 - 26 36 37
25/03 kl 02 - 86 95 -
25/03 kl 03 - 117 126 -
25/03 kl 04 - 110 117 -
25/03 kl 05 - 66 73 -
25/03 kl 06 - 2 6 -
25/03 kl 07 - -55 -53 -
25/03 kl 08 - -98 -98 -
25/03 kl 09 - -120 -121 -
25/03 kl 10 - -119 -121 -
25/03 kl 11 - -91 -97 -
25/03 kl 12 - -40 -46 -
25/03 kl 13 - 23 13 -
25/03 kl 14 - 81 - -
25/03 kl 15 - 121 - -
25/03 kl 16 - 126 - -
25/03 kl 17 - 94 - -
25/03 kl 18 - 36 - -
25/03 kl 19 - -26 - -
25/03 kl 20 - -77 - -
25/03 kl 21 - -107 - -
25/03 kl 22 - -117 - -
25/03 kl 23 - -107 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 186 157 218 189 126
Max. fra modell: 20/03 12 187 151 217 176 126
Max. fra modell: 20/03 00 182 152 209 153 37
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm