Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 -5 20 -8 -
25/03 kl 01 -10 15 -8 -
25/03 kl 02 -14 12 -8 -
25/03 kl 03 -16 15 -10 -
25/03 kl 04 -10 20 -10 -
25/03 kl 05 -7 18 -10 -
25/03 kl 06 -9 14 -10 -
25/03 kl 07 -14 10 -8 -
25/03 kl 08 -16 12 -8 -
25/03 kl 09 -14 15 -7 -
25/03 kl 10 -10 17 -6 -
25/03 kl 11 -13 15 -4 -
25/03 kl 12 -15 11 -2 -
25/03 kl 13 -18 9 1 -
25/03 kl 14 -19 11 2 -
25/03 kl 15 -17 15 4 -
25/03 kl 16 -17 15 5 -
25/03 kl 17 -20 12 6 -
25/03 kl 18 -26 7 5 -
25/03 kl 19 -28 7 2 -
25/03 kl 20 -27 11 -1 -
25/03 kl 21 -26 10 -2 -
25/03 kl 22 -30 6 -3 -
25/03 kl 23 -35 -2 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 41 78 64 6
Laveste værets virkning -13 -15 42 -8 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm