Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 312 1 313 312
21/03 kl 02 272 2 274 267
21/03 kl 03 207 0 207 199
21/03 kl 04 137 1 138 134
21/03 kl 05 79 2 81 80
21/03 kl 06 42 4 46 47
21/03 kl 07 34 5 39 41
21/03 kl 08 62 7 69 72
21/03 kl 09 122 12 134 136
21/03 kl 10 198 16 214 219
21/03 kl 11 272 20 292 302
21/03 kl 12 324 24 348 357
21/03 kl 13 336 23 359 371
21/03 kl 14 302 22 324 332
21/03 kl 15 234 17 251 -
21/03 kl 16 156 10 166 -
21/03 kl 17 84 3 87 -
21/03 kl 18 32 -1 31 -
21/03 kl 19 8 -2 6 -
21/03 kl 20 19 -3 16 -
21/03 kl 21 67 -10 57 -
21/03 kl 22 141 -13 128 -
21/03 kl 23 222 -13 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 330 391 362 299
Laveste vannstand 6 19 74 30 53
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm