Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/03 kl 01 313 313 313 312
21/03 kl 02 274 274 274 267
21/03 kl 03 205 207 207 199
21/03 kl 04 139 142 138 134
21/03 kl 05 83 87 81 80
21/03 kl 06 46 50 46 47
21/03 kl 07 37 40 39 41
21/03 kl 08 64 68 69 72
21/03 kl 09 133 139 134 136
21/03 kl 10 216 222 214 219
21/03 kl 11 291 301 292 302
21/03 kl 12 338 352 348 357
21/03 kl 13 348 364 359 371
21/03 kl 14 321 334 324 332
21/03 kl 15 252 263 251 -
21/03 kl 16 164 176 166 -
21/03 kl 17 79 92 87 -
21/03 kl 18 23 34 31 -
21/03 kl 19 1 12 6 -
21/03 kl 20 12 22 16 -
21/03 kl 21 54 64 57 -
21/03 kl 22 124 135 128 -
21/03 kl 23 209 216 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 364 346 427 408 315
Laveste vannstand 1 9 49 25 29
Avvik gult nivå -15 -33 48 29 -64
Avvik orange nivå -36 -54 27 8 -85
Avvik rødt nivå -55 -73 8 -11 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm