Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
21/03 kl 00 317 - 315 315
21/03 kl 01 312 313 314 314
21/03 kl 02 267 274 275 275
21/03 kl 03 199 207 208 207
21/03 kl 04 134 138 137 136
21/03 kl 05 80 81 79 77
21/03 kl 06 47 46 44 42
21/03 kl 07 41 39 40 37
21/03 kl 08 72 69 70 67
21/03 kl 09 136 134 134 130
21/03 kl 10 219 214 212 208
21/03 kl 11 302 292 289 285
21/03 kl 12 357 348 347 342
21/03 kl 13 371 359 360 355
21/03 kl 14 332 324 325 322
21/03 kl 15 - 251 251 250
21/03 kl 16 - 166 167 167
21/03 kl 17 - 87 88 89
21/03 kl 18 - 31 33 32
21/03 kl 19 - 6 8 6
21/03 kl 20 - 16 17 16
21/03 kl 21 - 57 58 58
21/03 kl 22 - 128 130 130
21/03 kl 23 - 209 212 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 359 330 391 362 299
Max. fra modell: 20/03 12 360 324 390 349 299
Max. fra modell: 20/03 00 355 325 382 326 210
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm