Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/03 kl 01 1 1 1 0
21/03 kl 02 2 2 2 -5
21/03 kl 03 -2 0 0 -8
21/03 kl 04 2 5 1 -3
21/03 kl 05 4 8 2 1
21/03 kl 06 4 8 4 5
21/03 kl 07 3 6 5 7
21/03 kl 08 2 6 7 10
21/03 kl 09 11 17 12 14
21/03 kl 10 18 24 16 21
21/03 kl 11 19 29 20 30
21/03 kl 12 14 28 24 33
21/03 kl 13 12 28 23 35
21/03 kl 14 19 32 22 30
21/03 kl 15 18 29 17 -
21/03 kl 16 8 20 10 -
21/03 kl 17 -5 8 3 -
21/03 kl 18 -9 2 -1 -
21/03 kl 19 -7 4 -2 -
21/03 kl 20 -7 3 -3 -
21/03 kl 21 -13 -3 -10 -
21/03 kl 22 -17 -6 -13 -
21/03 kl 23 -13 -6 -13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 41 78 64 6
Laveste værets virkning -13 -15 42 -8 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm