Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 290 -12 278 -
22/03 kl 01 325 -13 312 -
22/03 kl 02 314 -15 299 -
22/03 kl 03 261 -13 248 -
22/03 kl 04 187 -15 172 -
22/03 kl 05 115 -15 100 -
22/03 kl 06 60 -14 46 -
22/03 kl 07 31 -12 19 -
22/03 kl 08 33 -12 21 -
22/03 kl 09 72 -15 57 -
22/03 kl 10 141 -12 129 -
22/03 kl 11 221 -8 213 -
22/03 kl 12 293 -7 286 -
22/03 kl 13 336 -6 330 -
22/03 kl 14 335 -6 329 -
22/03 kl 15 289 -2 287 -
22/03 kl 16 212 2 214 -
22/03 kl 17 132 9 141 -
22/03 kl 18 65 14 79 -
22/03 kl 19 21 20 41 -
22/03 kl 20 7 24 31 -
22/03 kl 21 29 33 62 -
22/03 kl 22 86 36 122 -
22/03 kl 23 164 41 205 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 330 391 362 299
Laveste vannstand 6 19 74 30 53
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm