Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 276 283 278 -
22/03 kl 01 308 315 312 -
22/03 kl 02 294 301 299 -
22/03 kl 03 245 253 248 -
22/03 kl 04 169 179 172 -
22/03 kl 05 94 104 100 -
22/03 kl 06 37 45 46 -
22/03 kl 07 9 19 19 -
22/03 kl 08 17 27 21 -
22/03 kl 09 59 67 57 -
22/03 kl 10 126 134 129 -
22/03 kl 11 202 213 213 -
22/03 kl 12 275 293 286 -
22/03 kl 13 326 346 330 -
22/03 kl 14 330 345 329 -
22/03 kl 15 283 297 287 -
22/03 kl 16 204 227 214 -
22/03 kl 17 128 163 141 -
22/03 kl 18 74 110 79 -
22/03 kl 19 34 68 41 -
22/03 kl 20 16 48 31 -
22/03 kl 21 38 71 62 -
22/03 kl 22 103 135 122 -
22/03 kl 23 194 223 205 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 364 346 427 408 315
Laveste vannstand 1 9 49 25 29
Avvik gult nivå -15 -33 48 29 -64
Avvik orange nivå -36 -54 27 8 -85
Avvik rødt nivå -55 -73 8 -11 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm