Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
22/03 kl 00 - 278 281 279
22/03 kl 01 - 312 315 313
22/03 kl 02 - 299 299 298
22/03 kl 03 - 248 246 245
22/03 kl 04 - 172 169 167
22/03 kl 05 - 100 97 95
22/03 kl 06 - 46 43 42
22/03 kl 07 - 19 14 12
22/03 kl 08 - 21 16 14
22/03 kl 09 - 57 52 51
22/03 kl 10 - 129 124 124
22/03 kl 11 - 213 206 206
22/03 kl 12 - 286 279 279
22/03 kl 13 - 330 324 325
22/03 kl 14 - 329 324 325
22/03 kl 15 - 287 280 282
22/03 kl 16 - 214 206 209
22/03 kl 17 - 141 130 137
22/03 kl 18 - 79 69 75
22/03 kl 19 - 41 29 37
22/03 kl 20 - 31 18 25
22/03 kl 21 - 62 47 56
22/03 kl 22 - 122 109 119
22/03 kl 23 - 205 193 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 359 330 391 362 299
Max. fra modell: 20/03 12 360 324 390 349 299
Max. fra modell: 20/03 00 355 325 382 326 210
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm