Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 -14 -7 -12 -
22/03 kl 01 -17 -10 -13 -
22/03 kl 02 -20 -13 -15 -
22/03 kl 03 -16 -8 -13 -
22/03 kl 04 -18 -8 -15 -
22/03 kl 05 -21 -11 -15 -
22/03 kl 06 -23 -15 -14 -
22/03 kl 07 -22 -12 -12 -
22/03 kl 08 -16 -6 -12 -
22/03 kl 09 -13 -5 -15 -
22/03 kl 10 -15 -7 -12 -
22/03 kl 11 -19 -8 -8 -
22/03 kl 12 -18 0 -7 -
22/03 kl 13 -10 10 -6 -
22/03 kl 14 -5 10 -6 -
22/03 kl 15 -6 8 -2 -
22/03 kl 16 -8 15 2 -
22/03 kl 17 -4 31 9 -
22/03 kl 18 9 45 14 -
22/03 kl 19 13 47 20 -
22/03 kl 20 9 41 24 -
22/03 kl 21 9 42 33 -
22/03 kl 22 17 49 36 -
22/03 kl 23 30 59 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 41 78 64 6
Laveste værets virkning -13 -15 42 -8 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm