Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 244 45 289 -
23/03 kl 01 305 45 350 -
23/03 kl 02 327 44 371 -
23/03 kl 03 301 42 343 -
23/03 kl 04 239 43 282 -
23/03 kl 05 163 47 210 -
23/03 kl 06 96 44 140 -
23/03 kl 07 50 47 97 -
23/03 kl 08 30 44 74 -
23/03 kl 09 44 45 89 -
23/03 kl 10 91 46 137 -
23/03 kl 11 163 49 212 -
23/03 kl 12 240 54 294 -
23/03 kl 13 304 55 359 -
23/03 kl 14 335 56 391 -
23/03 kl 15 320 60 380 -
23/03 kl 16 264 65 329 -
23/03 kl 17 186 69 255 -
23/03 kl 18 112 72 184 -
23/03 kl 19 55 75 130 -
23/03 kl 20 23 76 99 -
23/03 kl 21 20 78 98 -
23/03 kl 22 51 74 125 -
23/03 kl 23 112 72 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 330 391 362 299
Laveste vannstand 6 19 74 30 53
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm