Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
23/03 kl 00 - 289 279 290
23/03 kl 01 - 350 346 356
23/03 kl 02 - 371 372 382
23/03 kl 03 - 343 349 358
23/03 kl 04 - 282 289 298
23/03 kl 05 - 210 214 223
23/03 kl 06 - 140 145 153
23/03 kl 07 - 97 100 107
23/03 kl 08 - 74 81 84
23/03 kl 09 - 89 95 97
23/03 kl 10 - 137 143 142
23/03 kl 11 - 212 215 212
23/03 kl 12 - 294 292 288
23/03 kl 13 - 359 359 351
23/03 kl 14 - 391 390 381
23/03 kl 15 - 380 379 366
23/03 kl 16 - 329 324 308
23/03 kl 17 - 255 247 231
23/03 kl 18 - 184 175 156
23/03 kl 19 - 130 119 98
23/03 kl 20 - 99 86 63
23/03 kl 21 - 98 81 58
23/03 kl 22 - 125 110 86
23/03 kl 23 - 184 168 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 359 330 391 362 299
Max. fra modell: 20/03 12 360 324 390 349 299
Max. fra modell: 20/03 00 355 325 382 326 210
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm