Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
24/03 kl 00 - 252 240 211
24/03 kl 01 - 319 304 277
24/03 kl 02 - 360 346 321
24/03 kl 03 - 362 349 326
24/03 kl 04 - 319 305 284
24/03 kl 05 - 246 232 214
24/03 kl 06 - 171 157 143
24/03 kl 07 - 105 95 84
24/03 kl 08 - 65 57 50
24/03 kl 09 - 52 47 42
24/03 kl 10 - 70 66 63
24/03 kl 11 - 118 115 113
24/03 kl 12 - 183 182 181
24/03 kl 13 - 251 252 252
24/03 kl 14 - 301 304 305
24/03 kl 15 - 316 321 321
24/03 kl 16 - 290 296 296
24/03 kl 17 - 229 237 236
24/03 kl 18 - 156 163 164
24/03 kl 19 - 94 104 104
24/03 kl 20 - 52 61 60
24/03 kl 21 - 30 41 40
24/03 kl 22 - 35 46 45
24/03 kl 23 - 73 83 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 359 330 391 362 299
Max. fra modell: 20/03 12 360 324 390 349 299
Max. fra modell: 20/03 00 355 325 382 326 210
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm