Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 11 84 64 -
24/03 kl 01 11 84 59 -
24/03 kl 02 13 92 52 -
24/03 kl 03 14 93 47 -
24/03 kl 04 0 77 41 -
24/03 kl 05 -8 58 35 -
24/03 kl 06 -8 49 30 -
24/03 kl 07 1 53 21 -
24/03 kl 08 0 53 15 -
24/03 kl 09 -7 45 11 -
24/03 kl 10 -12 28 7 -
24/03 kl 11 -7 20 5 -
24/03 kl 12 -1 24 2 -
24/03 kl 13 3 27 0 -
24/03 kl 14 1 25 -2 -
24/03 kl 15 -8 15 -4 -
24/03 kl 16 -9 12 -4 -
24/03 kl 17 -4 17 -5 -
24/03 kl 18 0 20 -6 -
24/03 kl 19 -1 18 -6 -
24/03 kl 20 -8 12 -5 -
24/03 kl 21 -12 9 -7 -
24/03 kl 22 -13 16 -8 -
24/03 kl 23 -6 22 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 41 78 64 6
Laveste værets virkning -13 -15 42 -8 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm