Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 140 -8 132 -
25/03 kl 01 207 -8 199 -
25/03 kl 02 267 -8 259 -
25/03 kl 03 300 -10 290 -
25/03 kl 04 293 -10 283 -
25/03 kl 05 249 -10 239 -
25/03 kl 06 185 -10 175 -
25/03 kl 07 126 -8 118 -
25/03 kl 08 83 -8 75 -
25/03 kl 09 60 -7 53 -
25/03 kl 10 60 -6 54 -
25/03 kl 11 86 -4 82 -
25/03 kl 12 135 -2 133 -
25/03 kl 13 195 1 196 -
25/03 kl 14 252 2 254 -
25/03 kl 15 290 4 294 -
25/03 kl 16 294 5 299 -
25/03 kl 17 261 6 267 -
25/03 kl 18 204 5 209 -
25/03 kl 19 145 2 147 -
25/03 kl 20 97 -1 96 -
25/03 kl 21 68 -2 66 -
25/03 kl 22 59 -3 56 -
25/03 kl 23 72 -6 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 359 330 391 362 299
Laveste vannstand 6 19 74 30 53
Avvik gult nivå -20 -49 12 -17 -80
Avvik orange nivå -41 -70 -9 -38 -101
Avvik rødt nivå -60 -89 -28 -57 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm