Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 135 160 132 -
25/03 kl 01 197 222 199 -
25/03 kl 02 253 279 259 -
25/03 kl 03 284 315 290 -
25/03 kl 04 283 313 283 -
25/03 kl 05 242 267 239 -
25/03 kl 06 176 199 175 -
25/03 kl 07 112 136 118 -
25/03 kl 08 67 95 75 -
25/03 kl 09 46 75 53 -
25/03 kl 10 50 77 54 -
25/03 kl 11 73 101 82 -
25/03 kl 12 120 146 133 -
25/03 kl 13 177 204 196 -
25/03 kl 14 233 263 254 -
25/03 kl 15 273 305 294 -
25/03 kl 16 277 309 299 -
25/03 kl 17 241 273 267 -
25/03 kl 18 178 211 209 -
25/03 kl 19 117 152 147 -
25/03 kl 20 70 108 96 -
25/03 kl 21 42 78 66 -
25/03 kl 22 29 65 56 -
25/03 kl 23 37 70 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 364 346 427 408 315
Laveste vannstand 1 9 49 25 29
Avvik gult nivå -15 -33 48 29 -64
Avvik orange nivå -36 -54 27 8 -85
Avvik rødt nivå -55 -73 8 -11 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm