Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
25/03 kl 00 - 132 143 143
25/03 kl 01 - 199 209 210
25/03 kl 02 - 259 268 -
25/03 kl 03 - 290 299 -
25/03 kl 04 - 283 290 -
25/03 kl 05 - 239 246 -
25/03 kl 06 - 175 179 -
25/03 kl 07 - 118 120 -
25/03 kl 08 - 75 75 -
25/03 kl 09 - 53 52 -
25/03 kl 10 - 54 52 -
25/03 kl 11 - 82 76 -
25/03 kl 12 - 133 127 -
25/03 kl 13 - 196 186 -
25/03 kl 14 - 254 - -
25/03 kl 15 - 294 - -
25/03 kl 16 - 299 - -
25/03 kl 17 - 267 - -
25/03 kl 18 - 209 - -
25/03 kl 19 - 147 - -
25/03 kl 20 - 96 - -
25/03 kl 21 - 66 - -
25/03 kl 22 - 56 - -
25/03 kl 23 - 66 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 359 330 391 362 299
Max. fra modell: 20/03 12 360 324 390 349 299
Max. fra modell: 20/03 00 355 325 382 326 210
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm