Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 184 8 192 191
21/03 kl 02 137 9 146 147
21/03 kl 03 87 14 101 97
21/03 kl 04 46 15 61 62
21/03 kl 05 28 23 51 47
21/03 kl 06 35 13 48 53
21/03 kl 07 65 14 79 81
21/03 kl 08 115 15 130 129
21/03 kl 09 172 14 186 181
21/03 kl 10 221 8 229 224
21/03 kl 11 243 6 249 245
21/03 kl 12 237 6 243 233
21/03 kl 13 205 0 205 197
21/03 kl 14 155 -6 149 146
21/03 kl 15 97 -7 90 -
21/03 kl 16 44 -7 37 -
21/03 kl 17 12 -15 -3 -
21/03 kl 18 6 -20 -14 -
21/03 kl 19 25 -16 9 -
21/03 kl 20 68 -19 49 -
21/03 kl 21 127 -22 105 -
21/03 kl 22 184 -23 161 -
21/03 kl 23 222 -18 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 251 285 257 216
Laveste vannstand -14 10 49 31 28
Avvik gult nivå -33 -31 3 -25 -66
Avvik orange nivå -48 -46 -12 -40 -81
Avvik rødt nivå -61 -59 -25 -53 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm