Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 231 -21 210 -
22/03 kl 01 212 -23 189 -
22/03 kl 02 173 -18 155 -
22/03 kl 03 121 -17 104 -
22/03 kl 04 69 -20 49 -
22/03 kl 05 33 -16 17 -
22/03 kl 06 22 -12 10 -
22/03 kl 07 37 -8 29 -
22/03 kl 08 74 -12 62 -
22/03 kl 09 130 -4 126 -
22/03 kl 10 189 -1 188 -
22/03 kl 11 233 -1 232 -
22/03 kl 12 248 3 251 -
22/03 kl 13 233 8 241 -
22/03 kl 14 195 14 209 -
22/03 kl 15 141 12 153 -
22/03 kl 16 82 18 100 -
22/03 kl 17 33 20 53 -
22/03 kl 18 9 23 32 -
22/03 kl 19 10 18 28 -
22/03 kl 20 36 25 61 -
22/03 kl 21 84 25 109 -
22/03 kl 22 144 25 169 -
22/03 kl 23 198 24 222 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 251 285 257 216
Laveste vannstand -14 10 49 31 28
Avvik gult nivå -33 -31 3 -25 -66
Avvik orange nivå -48 -46 -12 -40 -81
Avvik rødt nivå -61 -59 -25 -53 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm