Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 226 24 250 -
23/03 kl 01 225 27 252 -
23/03 kl 02 200 19 219 -
23/03 kl 03 155 24 179 -
23/03 kl 04 102 23 125 -
23/03 kl 05 54 24 78 -
23/03 kl 06 27 22 49 -
23/03 kl 07 24 26 50 -
23/03 kl 08 45 31 76 -
23/03 kl 09 88 29 117 -
23/03 kl 10 145 35 180 -
23/03 kl 11 202 38 240 -
23/03 kl 12 237 41 278 -
23/03 kl 13 243 42 285 -
23/03 kl 14 221 47 268 -
23/03 kl 15 180 49 229 -
23/03 kl 16 125 50 175 -
23/03 kl 17 70 51 121 -
23/03 kl 18 31 52 83 -
23/03 kl 19 16 50 66 -
23/03 kl 20 24 47 71 -
23/03 kl 21 54 47 101 -
23/03 kl 22 105 46 151 -
23/03 kl 23 161 39 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 251 285 257 216
Laveste vannstand -14 10 49 31 28
Avvik gult nivå -33 -31 3 -25 -66
Avvik orange nivå -48 -46 -12 -40 -81
Avvik rødt nivå -61 -59 -25 -53 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm