Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 205 40 245 -
24/03 kl 01 222 35 257 -
24/03 kl 02 213 33 246 -
24/03 kl 03 182 29 211 -
24/03 kl 04 136 26 162 -
24/03 kl 05 86 26 112 -
24/03 kl 06 47 18 65 -
24/03 kl 07 29 17 46 -
24/03 kl 08 34 13 47 -
24/03 kl 09 59 12 71 -
24/03 kl 10 104 7 111 -
24/03 kl 11 158 7 165 -
24/03 kl 12 206 6 212 -
24/03 kl 13 230 3 233 -
24/03 kl 14 228 2 230 -
24/03 kl 15 203 1 204 -
24/03 kl 16 161 1 162 -
24/03 kl 17 111 0 111 -
24/03 kl 18 65 1 66 -
24/03 kl 19 37 2 39 -
24/03 kl 20 30 1 31 -
24/03 kl 21 43 3 46 -
24/03 kl 22 76 3 79 -
24/03 kl 23 124 5 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 249 251 285 257 216
Laveste vannstand -14 10 49 31 28
Avvik gult nivå -33 -31 3 -25 -66
Avvik orange nivå -48 -46 -12 -40 -81
Avvik rødt nivå -61 -59 -25 -53 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm