Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 153 10 163 164
21/03 kl 02 109 14 123 120
21/03 kl 03 65 9 74 77
21/03 kl 04 36 10 46 50
21/03 kl 05 27 8 35 37
21/03 kl 06 39 7 46 45
21/03 kl 07 70 5 75 74
21/03 kl 08 116 -1 115 117
21/03 kl 09 162 -5 157 158
21/03 kl 10 194 -9 185 188
21/03 kl 11 205 -10 195 195
21/03 kl 12 195 -12 183 182
21/03 kl 13 165 -14 151 150
21/03 kl 14 118 -16 102 102
21/03 kl 15 67 -20 47 -
21/03 kl 16 27 -20 7 -
21/03 kl 17 7 -24 -17 -
21/03 kl 18 9 -21 -12 -
21/03 kl 19 34 -21 13 -
21/03 kl 20 78 -22 56 -
21/03 kl 21 129 -22 107 -
21/03 kl 22 173 -22 151 -
21/03 kl 23 196 -16 180 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 195 215 239 208 175
Laveste vannstand -17 17 41 31 26
Avvik gult nivå -56 -36 -12 -43 -76
Avvik orange nivå -68 -48 -24 -55 -88
Avvik rødt nivå -78 -58 -34 -65 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm