Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 199 -17 182 -
22/03 kl 01 180 -17 163 -
22/03 kl 02 142 -14 128 -
22/03 kl 03 94 -10 84 -
22/03 kl 04 51 -5 46 -
22/03 kl 05 27 -5 22 -
22/03 kl 06 25 -4 21 -
22/03 kl 07 43 -6 37 -
22/03 kl 08 81 0 81 -
22/03 kl 09 130 3 133 -
22/03 kl 10 176 7 183 -
22/03 kl 11 203 9 212 -
22/03 kl 12 208 7 215 -
22/03 kl 13 192 10 202 -
22/03 kl 14 155 10 165 -
22/03 kl 15 105 16 121 -
22/03 kl 16 54 16 70 -
22/03 kl 17 19 12 31 -
22/03 kl 18 6 11 17 -
22/03 kl 19 14 11 25 -
22/03 kl 20 44 16 60 -
22/03 kl 21 93 14 107 -
22/03 kl 22 143 13 156 -
22/03 kl 23 180 11 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 195 215 239 208 175
Laveste vannstand -17 17 41 31 26
Avvik gult nivå -56 -36 -12 -43 -76
Avvik orange nivå -68 -48 -24 -55 -88
Avvik rødt nivå -78 -58 -34 -65 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm