Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 182 20 202 -
24/03 kl 01 191 17 208 -
24/03 kl 02 181 16 197 -
24/03 kl 03 151 12 163 -
24/03 kl 04 108 9 117 -
24/03 kl 05 66 7 73 -
24/03 kl 06 38 6 44 -
24/03 kl 07 29 3 32 -
24/03 kl 08 38 3 41 -
24/03 kl 09 66 4 70 -
24/03 kl 10 109 7 116 -
24/03 kl 11 153 6 159 -
24/03 kl 12 184 5 189 -
24/03 kl 13 197 4 201 -
24/03 kl 14 191 5 196 -
24/03 kl 15 166 5 171 -
24/03 kl 16 125 4 129 -
24/03 kl 17 80 4 84 -
24/03 kl 18 45 4 49 -
24/03 kl 19 27 8 35 -
24/03 kl 20 26 5 31 -
24/03 kl 21 44 2 46 -
24/03 kl 22 80 2 82 -
24/03 kl 23 122 -1 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 195 215 239 208 175
Laveste vannstand -17 17 41 31 26
Avvik gult nivå -56 -36 -12 -43 -76
Avvik orange nivå -68 -48 -24 -55 -88
Avvik rødt nivå -78 -58 -34 -65 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm