Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 158 1 159 -
25/03 kl 01 178 -3 175 -
25/03 kl 02 180 -5 175 -
25/03 kl 03 165 -4 161 -
25/03 kl 04 133 -6 127 -
25/03 kl 05 94 -4 90 -
25/03 kl 06 60 -7 53 -
25/03 kl 07 41 -10 31 -
25/03 kl 08 38 -9 29 -
25/03 kl 09 51 -11 40 -
25/03 kl 10 80 -10 70 -
25/03 kl 11 119 -11 108 -
25/03 kl 12 155 -12 143 -
25/03 kl 13 178 -12 166 -
25/03 kl 14 184 -12 172 -
25/03 kl 15 175 -12 163 -
25/03 kl 16 149 -12 137 -
25/03 kl 17 112 -13 99 -
25/03 kl 18 76 -12 64 -
25/03 kl 19 50 -13 37 -
25/03 kl 20 40 -14 26 -
25/03 kl 21 44 -15 29 -
25/03 kl 22 64 -15 49 -
25/03 kl 23 97 -14 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 195 215 239 208 175
Laveste vannstand -17 17 41 31 26
Avvik gult nivå -56 -36 -12 -43 -76
Avvik orange nivå -68 -48 -24 -55 -88
Avvik rødt nivå -78 -58 -34 -65 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm