Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 336 3 339 337
21/03 kl 02 291 1 292 280
21/03 kl 03 217 -4 213 206
21/03 kl 04 142 -10 132 135
21/03 kl 05 81 5 86 84
21/03 kl 06 43 4 47 45
21/03 kl 07 33 -8 25 39
21/03 kl 08 61 4 65 66
21/03 kl 09 126 11 137 136
21/03 kl 10 208 12 220 225
21/03 kl 11 288 7 295 313
21/03 kl 12 346 25 371 380
21/03 kl 13 361 32 393 396
21/03 kl 14 324 12 336 357
21/03 kl 15 247 14 261 -
21/03 kl 16 161 23 184 -
21/03 kl 17 87 8 95 -
21/03 kl 18 35 -16 19 -
21/03 kl 19 8 2 10 -
21/03 kl 20 17 11 28 -
21/03 kl 21 67 -16 51 -
21/03 kl 22 148 -28 120 -
21/03 kl 23 235 -8 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 393 362 407 392 325
Laveste vannstand 10 9 83 31 54
Avvik gult nivå -9 -40 5 -10 -77
Avvik orange nivå -31 -62 -17 -32 -99
Avvik rødt nivå -57 -88 -43 -58 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm