Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 310 -2 308 -
22/03 kl 01 350 -28 322 -
22/03 kl 02 338 -22 316 -
22/03 kl 03 277 -4 273 -
22/03 kl 04 194 -17 177 -
22/03 kl 05 118 -31 87 -
22/03 kl 06 63 -16 47 -
22/03 kl 07 32 -1 31 -
22/03 kl 08 32 -23 9 -
22/03 kl 09 72 -25 47 -
22/03 kl 10 146 -11 135 -
22/03 kl 11 233 -4 229 -
22/03 kl 12 310 -19 291 -
22/03 kl 13 360 -14 346 -
22/03 kl 14 361 1 362 -
22/03 kl 15 308 -11 297 -
22/03 kl 16 222 -13 209 -
22/03 kl 17 136 8 144 -
22/03 kl 18 68 20 88 -
22/03 kl 19 23 5 28 -
22/03 kl 20 6 13 19 -
22/03 kl 21 27 38 65 -
22/03 kl 22 88 33 121 -
22/03 kl 23 173 27 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 393 362 407 392 325
Laveste vannstand 10 9 83 31 54
Avvik gult nivå -9 -40 5 -10 -77
Avvik orange nivå -31 -62 -17 -32 -99
Avvik rødt nivå -57 -88 -43 -58 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm