Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 259 42 301 -
23/03 kl 01 326 56 382 -
23/03 kl 02 353 34 387 -
23/03 kl 03 325 31 356 -
23/03 kl 04 252 49 301 -
23/03 kl 05 168 49 217 -
23/03 kl 06 99 35 134 -
23/03 kl 07 53 42 95 -
23/03 kl 08 32 51 83 -
23/03 kl 09 42 41 83 -
23/03 kl 10 92 33 125 -
23/03 kl 11 170 51 221 -
23/03 kl 12 253 57 310 -
23/03 kl 13 323 49 372 -
23/03 kl 14 360 45 405 -
23/03 kl 15 345 62 407 -
23/03 kl 16 280 61 341 -
23/03 kl 17 192 62 254 -
23/03 kl 18 114 65 179 -
23/03 kl 19 58 75 133 -
23/03 kl 20 25 70 95 -
23/03 kl 21 19 67 86 -
23/03 kl 22 50 81 131 -
23/03 kl 23 117 69 186 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 393 362 407 392 325
Laveste vannstand 10 9 83 31 54
Avvik gult nivå -9 -40 5 -10 -77
Avvik orange nivå -31 -62 -17 -32 -99
Avvik rødt nivå -57 -88 -43 -58 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm