Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 198 57 255 -
24/03 kl 01 276 60 336 -
24/03 kl 02 331 61 392 -
24/03 kl 03 341 41 382 -
24/03 kl 04 298 36 334 -
24/03 kl 05 221 45 266 -
24/03 kl 06 145 28 173 -
24/03 kl 07 88 19 107 -
24/03 kl 08 54 17 71 -
24/03 kl 09 43 16 59 -
24/03 kl 10 63 7 70 -
24/03 kl 11 117 1 118 -
24/03 kl 12 191 10 201 -
24/03 kl 13 265 -1 264 -
24/03 kl 14 323 -7 316 -
24/03 kl 15 345 -2 343 -
24/03 kl 16 316 -4 312 -
24/03 kl 17 246 -6 240 -
24/03 kl 18 166 -10 156 -
24/03 kl 19 102 -5 97 -
24/03 kl 20 60 -9 51 -
24/03 kl 21 39 -8 31 -
24/03 kl 22 43 -10 33 -
24/03 kl 23 81 -11 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 393 362 407 392 325
Laveste vannstand 10 9 83 31 54
Avvik gult nivå -9 -40 5 -10 -77
Avvik orange nivå -31 -62 -17 -32 -99
Avvik rødt nivå -57 -88 -43 -58 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm