Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 146 -8 138 -
25/03 kl 01 219 -12 207 -
25/03 kl 02 284 -12 272 -
25/03 kl 03 323 -9 314 -
25/03 kl 04 317 -14 303 -
25/03 kl 05 265 -15 250 -
25/03 kl 06 192 -10 182 -
25/03 kl 07 130 -12 118 -
25/03 kl 08 88 -12 76 -
25/03 kl 09 65 -7 58 -
25/03 kl 10 63 -9 54 -
25/03 kl 11 88 -8 80 -
25/03 kl 12 141 -5 136 -
25/03 kl 13 205 1 206 -
25/03 kl 14 267 2 269 -
25/03 kl 15 311 -2 309 -
25/03 kl 16 318 7 325 -
25/03 kl 17 280 8 288 -
25/03 kl 18 213 3 216 -
25/03 kl 19 148 3 151 -
25/03 kl 20 101 0 101 -
25/03 kl 21 73 -2 71 -
25/03 kl 22 62 -1 61 -
25/03 kl 23 73 -2 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 393 362 407 392 325
Laveste vannstand 10 9 83 31 54
Avvik gult nivå -9 -40 5 -10 -77
Avvik orange nivå -31 -62 -17 -32 -99
Avvik rødt nivå -57 -88 -43 -58 -125
Korreksjon av vannstandsdataene: +20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm