Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 17 9 26 -
22/03 kl 01 48 7 55 -
22/03 kl 02 64 12 76 -
22/03 kl 03 61 12 73 -
22/03 kl 04 41 13 54 -
22/03 kl 05 6 12 18 -
22/03 kl 06 -31 12 -19 -
22/03 kl 07 -63 14 -49 -
22/03 kl 08 -79 13 -66 -
22/03 kl 09 -77 11 -66 -
22/03 kl 10 -55 14 -41 -
22/03 kl 11 -19 13 -6 -
22/03 kl 12 20 11 31 -
22/03 kl 13 56 10 66 -
22/03 kl 14 77 12 89 -
22/03 kl 15 79 11 90 -
22/03 kl 16 61 10 71 -
22/03 kl 17 28 10 38 -
22/03 kl 18 -13 10 -3 -
22/03 kl 19 -53 9 -44 -
22/03 kl 20 -79 9 -70 -
22/03 kl 21 -87 6 -81 -
22/03 kl 22 -75 6 -69 -
22/03 kl 23 -47 2 -45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 90 75 63 38
Laveste vannstand -80 -81 -86 -96 -86
Avvik gult nivå -27 -14 -29 -41 -66
Avvik orange nivå -38 -25 -40 -52 -77
Avvik rødt nivå -46 -33 -48 -60 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm