Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 01 149 -1 148 148
21/03 kl 02 152 -1 151 149
21/03 kl 03 137 -1 136 134
21/03 kl 04 108 -5 103 104
21/03 kl 05 73 -2 71 69
21/03 kl 06 40 -4 36 37
21/03 kl 07 20 -3 17 18
21/03 kl 08 17 -2 15 16
21/03 kl 09 32 -3 29 33
21/03 kl 10 63 0 63 66
21/03 kl 11 101 -3 98 103
21/03 kl 12 137 -1 136 140
21/03 kl 13 161 3 164 163
21/03 kl 14 169 0 169 171
21/03 kl 15 158 4 162 -
21/03 kl 16 129 5 134 -
21/03 kl 17 91 3 94 -
21/03 kl 18 51 6 57 -
21/03 kl 19 20 5 25 -
21/03 kl 20 6 6 12 -
21/03 kl 21 12 7 19 -
21/03 kl 22 36 5 41 -
21/03 kl 23 72 9 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 182 167 155 130
Laveste vannstand 12 11 6 -4 6
Avvik gult nivå -27 -14 -29 -41 -66
Avvik orange nivå -38 -25 -40 -52 -77
Avvik rødt nivå -46 -33 -48 -60 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm