Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 109 9 118 -
22/03 kl 01 140 7 147 -
22/03 kl 02 156 12 168 -
22/03 kl 03 153 12 165 -
22/03 kl 04 133 13 146 -
22/03 kl 05 98 12 110 -
22/03 kl 06 61 12 73 -
22/03 kl 07 29 14 43 -
22/03 kl 08 13 13 26 -
22/03 kl 09 15 11 26 -
22/03 kl 10 37 14 51 -
22/03 kl 11 73 13 86 -
22/03 kl 12 112 11 123 -
22/03 kl 13 148 10 158 -
22/03 kl 14 169 12 181 -
22/03 kl 15 171 11 182 -
22/03 kl 16 153 10 163 -
22/03 kl 17 120 10 130 -
22/03 kl 18 79 10 89 -
22/03 kl 19 39 9 48 -
22/03 kl 20 13 9 22 -
22/03 kl 21 5 6 11 -
22/03 kl 22 17 6 23 -
22/03 kl 23 45 2 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 169 182 167 155 130
Laveste vannstand 12 11 6 -4 6
Avvik gult nivå -27 -14 -29 -41 -66
Avvik orange nivå -38 -25 -40 -52 -77
Avvik rødt nivå -46 -33 -48 -60 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm