Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 114 120 118 -
22/03 kl 01 145 151 147 -
22/03 kl 02 160 168 168 -
22/03 kl 03 159 165 165 -
22/03 kl 04 139 147 146 -
22/03 kl 05 103 110 110 -
22/03 kl 06 67 76 73 -
22/03 kl 07 35 44 43 -
22/03 kl 08 21 30 26 -
22/03 kl 09 18 29 26 -
22/03 kl 10 42 50 51 -
22/03 kl 11 80 89 86 -
22/03 kl 12 115 124 123 -
22/03 kl 13 156 163 158 -
22/03 kl 14 171 181 181 -
22/03 kl 15 174 182 182 -
22/03 kl 16 154 164 163 -
22/03 kl 17 118 130 130 -
22/03 kl 18 80 92 89 -
22/03 kl 19 38 50 48 -
22/03 kl 20 10 23 22 -
22/03 kl 21 2 14 11 -
22/03 kl 22 12 25 23 -
22/03 kl 23 41 55 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 182 174 164 138
Laveste vannstand 9 2 -4 -8 2
Avvik gult nivå -21 -14 -22 -32 -58
Avvik orange nivå -32 -25 -33 -43 -69
Avvik rødt nivå -40 -33 -41 -51 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm