Tid (NNT) Observert 21/03 00 20/03 12 20/03 00
22/03 kl 00 - 118 120 118
22/03 kl 01 - 147 147 146
22/03 kl 02 - 168 169 166
22/03 kl 03 - 165 165 163
22/03 kl 04 - 146 145 142
22/03 kl 05 - 110 110 107
22/03 kl 06 - 73 72 70
22/03 kl 07 - 43 41 37
22/03 kl 08 - 26 24 22
22/03 kl 09 - 26 24 22
22/03 kl 10 - 51 48 46
22/03 kl 11 - 86 83 82
22/03 kl 12 - 123 121 118
22/03 kl 13 - 158 157 157
22/03 kl 14 - 181 179 176
22/03 kl 15 - 182 180 178
22/03 kl 16 - 163 162 159
22/03 kl 17 - 130 129 126
22/03 kl 18 - 89 88 85
22/03 kl 19 - 48 46 43
22/03 kl 20 - 22 22 17
22/03 kl 21 - 11 13 8
22/03 kl 22 - 23 23 20
22/03 kl 23 - 47 52 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/03 00 169 182 167 155 130
Max. fra modell: 20/03 12 168 180 163 151 124
Max. fra modell: 20/03 00 169 178 160 147 55
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm